Avízo 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Avízo 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení

2. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Další informace ZDE nebo v kanceláři MAS.