Avízo 3. a 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Avízo 3. a 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení 3. a 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Informace k výzvě č. 3 Rozvoj sociálních služeb a komunitních center ZDE

Informace k výzvě č. 4 Sociální podnikání  ZDE