2. výzva OPZ

2. výzva OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 25. 9. 2018 druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání II.

Číslo výzvy MAS 741/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání II.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 21. 12. 2018, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4.500.000,- Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podnikatelský plán

Příloha výzvy č. 7 Finanční plán

Příloha výzvy č. 8 Sada indikátorů ISP

Příloha výzvy č. 9 Sada indikátorů ESP

Seminář pro žadatele se koná formou konzultací v termínu 3.-6.12.2018 po celý den v Římově, budova Obecního úřadu. Podrobnější informace ZDE.