Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865) je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt je určen pro Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., která již získala osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění SCLLD.
Budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:

  • zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
  • zvýšení absorpční kapacity území
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.