2. výzva 2010

Dokumenty pro žadatele:

pdf_m 2. výzva – text.pdf (419 kB)

pdf_m Fiche 5 Rozvoj obcí.pdf (93 kB)

pdf_m Fiche 7 Kulturní dědictví.pdf (83 kB)

pdf_m Pravidla IV.1.1.pdf (822 kB)

pdf_m Pravidla IV.1.2.pdf (250 kB)

pdf_m Samostatná příloha 9.pdf (2 MB)

pdf_m Dodatek1 přílohy 9.pdf (39 kB)

pdf_m Žádost.pdf (465 kB)pdf_m Instruktážní list.pdf (160 kB)

pdf_m Seznam dokumentace k zadávacímu řízení aktualizace leden 2010.pdf (289 kB)

Seznam původně vybraných/náhradních projektů MAS, které budou zaregistrovány na RO SZIF (konečný seznam příjemců bude stanoven po schválení CP SZIF):

pdf_m Seznam-vybrané/nevybrané 2. výzva

Aktualizovaný seznam vybraných žádostí administrovaných ze strany SZIF (na základě stažení Žádosti Obce Doubravice):

pdf_m Seznam – vybrané projekty 2.výzva – aktualizovaný.pdf

Seznam projektů schválených k realizaci ze strany CP SZIF:

pdf_m Schválené projekty CP SZIF.pdf

Dokumenty pro příjemce dotace:

pdf_m Žádost o proplacení.pdf

pdf_m Instruktážní list pro vyplnění žádosti o proplacení.pdf

pdf_m Soupiska účetních dokladů.pdf

pdf_m Pokyny pro příjemce k zajištění publicity.pdf

pdf_m Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV-září 2010.pdf

pdf_m formulář pro Změnové hlášení.pdf

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.