Měsíční archiv: Květen 2007

Zprávy z činnosti Místní akční skupiny Pomalší o.p.s.

Category : Aktuality

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Pomalší (MAS Pomalší) od r. 2005 působí na území Svazku obcí Pomalší a Svazku obcí Poluška. MAS Pomalší byla založena s cílem pomoci v rozvoji aktivit obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů na svém území, které je tvořeno 26 obcemi (s rozlohou více než 262 km2 a počtem obyvatel přesahujícím 19 800). Na počátku roku 2006 MAS Pomalší v rámci realizace projektu „Vypracování pilotní strategie MAS Pomalší v intencích programu Leader,“ dokončila Pilotní strategii území na období 2007-2013. Strategie je zaměřena především na podporu záměrů a aktivit, které příznivě ovlivňují a v budoucnu ovlivní zachování regionu atraktivního pro bydlení, odpočinek, poznání a to prostřednictvím podpory veřejných služeb a infrastruktury, podpory turistického ruchu s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí a historických hodnot regionu, podpory vzdělávání a aktivit obyvatel. Svou nbso online casino podstatu má dále i efektivní využití předností území, rozvojového potenciálu v oblasti zachovalého technického, přírodního a historického dědictví. Strategie bude důležitým podkladem pro využití fondů Evropské unie a především je to stěžejní dokument při řešení potřeb území metodou LEADER. V případě obdržení prostředků z programu LEADER, budou moci subjekty na území MAS Pomalší čerpat v příštím programovacím období EU cca 10 mil. Kč ročně na realizaci rozvojových projektů. Vypsání výzvy se předpokládá v druhé polovině roku 2007. Více informací o MAS Pomalší, dále celé znění strategie území a důležité kontakty naleznete na www.maspomalsi.cz