Měsíční archiv: Říjen 2009

Přijaté a vybrané žádosti zaregistrovány na RO SZIF

Category : Aktuality

Dne 21.10. 2009 bylo všech 10 vybraných projektů zaregistrováno na Regionálním odboru Státního zemědělského fondu (RO SZIF) v Českých Budějovicích. Nyní probíhá kontrola projektů pracovníky SZIF. Žadatelé budou o dalším průběhu administrace informováni prostřednictvím kanceláře MAS. Upozorňujeme, že zaregistrování projektů nezakládá právní nárok o dotaci. Přidělení dotace bude známo až po uskutečnění kontroly ze strany SZIF.


1. Výzva – přehled přijatých projektů

Category : Aktuality

V průběhu 1. výzvy k předkládání projektů MAS přijala celkem 10 žádostí o realizaci projektů. Ve fichi 3 – Diverzifikace byla přijata 1 Žádost o dotaci, ve fichi 6 – Občanská vybavenost bylo přijato celkem 9 Žádostí o dotaci. V současné době je ukončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti přijatých žádostí a probíhá hodnocení žádostí.