Měsíční archiv: Únor 2010

Seminář pro žadatele v rámci 2. výzvy

Category : Aktuality

Dne 4.3.2010 v 15:30 hodin proběhne seminář pro žadatele v rámci 2. výzvy realizace SPL.

Místo konání: Zasedací místnost ZD Netřebice

V rámci semináře Vás seznámíme s možnostmi čerpání finančních prostředků na projektové záměry v rámci těchto Fichí (opatření): Fiche 5 Rozvoj obcí a Fiche 7 Kulturní dědictví.

V případě zájmu a z kapacitních důvodů prosíme o nahlášení účasti na: info@maspomalsi.cz nejpozději do 24.2.2010.

Těšíme se na Vaši účast!


Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Category : Aktuality

Upozorňujeme příjemce dotací z PRV (LEADER), že na stránkách SZIF byly zveřejněny nové podmínky pro zadávání veřejných zakázek, které jsou závazné pro žadatele o dotace z jednotlivých opatření PRV.

Aktuální znění dokumentace pro zadávání veřejných zakázek naleznete i na našich stránkách v sekci LEADER – 1. výzva, Dokumenty pro žadatele.


Připravuje se vyhlášení 2. výzvy

Category : Aktuality

Předpokládaný termín vyhlášení 2. výzvy pro príjem projektů je březen/duben 2010. Konkrétní datum bude upřesněno na stránkách a v textu výzvy.

V rámci 2. výzvy budou přijímány projekty ve těchto opatřeních:

Fiche 5 – Rozvoj obcí

Fiche 7 – Kulturní dědictví