Měsíční archiv: Březen 2010

LEADER jedinou možností čerpání dotací z PRV pro obce v r. 2010

Category : Aktuality

PRV je pro větší projekty obcí téměř vyčerpán, zůstane pouze LEADER ve vybraných regionech !

Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova přinesly pro žadatele smutné, i když očekávané zjištění, že drtivá většina jejich projektů nezískala podporu. Peněz je málo a podpořen byl jenom zlomek projektů. Uspěl pouze každý šestý projekt. Radovat se naopak může 250 žadatelů z téměř patnácti set. Monitorovací výbor EAFRD navíc 25. března nově rozhodl, že nevypíše casino jameshallison další výzvu pro obce ve III. ose na podzim letošního roku, kdy budou komunální volby, ale až v roce 2011. Na III. osu totiž zbývá pro další tři roky programu pouze jedna roční alokace! Z PRV tak prakticky zůstává pro venkovské žadatele program LEADER prostřednictvím MAS. Roční podpora je zde naplánována rovnoměrná v následujících třech letech.

(zdroj: Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova ČR, 03/2010)


Vyhlášena 2. výzva

Category : Aktuality

Dne 22. 3. 2010 vyhlásila MAS na základě schválení podkladů ze strany CP SZIF  svou 2. výzvu pro příjem projektů v rámci realizace SPL. Veškeré potřebné podklady naleznete v sekci LEADER – 2. výzva.


Žádost o proplacení výdajů z PRV – 8. kolo

Category : Aktuality

V sekci 1. výzva byly aktualizovány dokumenty pro žadatele/příjemce. Nově zde naleznete i Žádost o proplacení výdajů z PRV pro 8. kolo (projekty zaregistrované na MAS jameshallison casino v rámci 1. výzvy – září 2009), vč. instruktážního listu pro vyplnění a soupisku účetních dokladů.


Schválení projektů v rámci 1. výzvy

Category : Aktuality

Dne 5. 3. 2010 byl na webu SZIF zveřejněn seznam schválených projektů v rámci opatření IV.1.2 (LEADER). Seznam schválených projektů naleznete v sekci LEADER – 1. výzva 2009. V následujících dnech budou úspěšní žadatelé vyzvání ze strany SZIF k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.


Schválené Žádosti o dotaci v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Category : Aktuality

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 26. února 2010 celkem 26 Žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí (6.10. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Projekt “Rehabilitace drobných sakrálních staveb v 500-201 jihočeském pohraničí”, který bude realizován MAS Pomalší společně s koordinační MAS Sdružení
642-997Růže a partnerskou MAS Blanský les – Netolicko, patří mezi tyto úspěšné a schválené projekty.