Měsíční archiv: Říjen 2010

Projekty ze 3. výzvy zaregistrovány na RO SZIF

Category : Aktuality

Dne 25.10.2010 byly projekty přijaté v rámci 3. výzvy realizace SPL zaregistrovány na RO SZIF v Českých Budějovicích.

Nyní bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti na výše uvedeném RO SZIF. Během této lhůty budou žadatelé vyzváni k případnému doplnění dokumentace.

Přehled přijatých a zaregistrovaných projektů naleznete zde, příp. v sekci LEADER – 3. výzva.


3. výzva – aktuální informace

Category : Aktuality

V současné době je ukončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů zaregistrovaných ve 3. výzvě 2010. Dne 5. října budou projekty předány hodnotitelům k bodování. Po přidělení bodů a potvrzením výsledků Programovým výborem a Správní radou MAS budou projekty nejpozději do 27. října zaregistrovány na RO SZIF v Č. Budějovicích.