Měsíční archiv: Květen 2013
V Praze bylo podepsáno memorandum “Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje”

Category : Aktuality

http://nsmascr.cz/ostatni/2013/v-praze-bylo-podepsano-memorandum-venkov-jako-misto-socialniho-smiru-a-duchovniho-rozvoje/


Prázdninové aktivity

Category : Aktuality

Koníček, občanské sdružení přichází s nabídkou prázdninových aktivit – více info na Léto nejen s koňmi


Demonstrace se odkládá, pohotovost trvá, VYVĚSÍME HRÁBĚ!!!

Category : Aktuality

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
ledy se pohnuly! Na včerejším jednání s ministrem Jankovským, kterého se účastnila i paní předsedkyně Juřenčáková, bylo dosaženo významné shody ve věci prosazování zájmů obcí v nových operačních programech. Ministr Jankovský chce s námi dále komunikovat a dosáhnout kompromisu ve prospěch venkova. Pro vyjasnění  dalších požadavků budeme dále vyjednávat s premiérem a s ministrem zemědělství.
Na operativním jednání Předsednictva SMS ČR se dohodlo odložení „Demonstrace s hráběmi“ 15. 5. 2013 a zachování pohotovosti všech starostů  a starostek ČR.
Jako recesistický výraz pohotovosti a trvání našich požadavků vůči všem ministerstvům proto vyvěsíme 15. 5. 2013 v 9.00 místo vlajek klasické dřevěné hrábě, symbol odporu vůči hrabivosti velkých hráčů.
Za Vaše pochopení a trpělivost v této nelehké situaci Vám předem děkujeme a budeme rádi za podporu v dalším společném boji.
Omlouváme se za případné komplikace, které toto odložení demonstrace mohlo způsobit.
Mgr. Tomáš Chmela
tajemník
Sdružení místních samospráv ČR
Nábřeží 599
760 01 Zlín – Prštné

E-mail: tajemnik@smscr.cz
Tel.: +420 724 776 797; +420 577 688 103
Web: www.smscr.cz


Termín zasedání výběrové komise

Category : Aktuality

V 8. výzvě bylo přijato celkem 14 projektů. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti všech projektů, která probíhá od 6.5. – 20.5. 2013, bude následovat první schůzka Výboru pro výběr a monitorování projektů. Hodnotitelé se sejdou dne 21.5. od 14:00 hod v zasedací místnosti ZD Netřebice. Všichni členové budou seznámeni s Pravidly IV. 1.1 a IV. 1.2, s Preferenčními kritérii a způsobem hodnocení v jednotlivých Fichích. Hodnotitelé si vylosují projekty se zřetelem na interní dokument “Pravidla hodnocení projektů pro zamezení střetu zájmů”.

Bodové hodnocení projektů bude ukončeno dne 30.5.2013. Poté budou výsledky hodnocení předloženy Programovému výboru, který u některých projektů provede 2. stupeň hodnocení – kontrolu ex ante, stav projektu před realizací.

Konečné výsledky hodnocení projektů projedná Správní rada, která doporučí vybrané projekty k registraci na SZIF.

Seznam schválených a neschválených projektů bude uveřejněn na webu nejpozději do 5.6. 2013.

Všem žadatelům přejeme hodně štěstí!


Pozvánka na vernisáž “Kované zasnění”

Category : Aktuality

Kovářství Jaromír a Pavlína Čížkovi vás srdečně zvou na slavnostní zahájení vernisáže KOVANÉ ZASNĚNÍ dne 17.5. 2013 v 18.00 hod v galerii obce Římov.

Výstava potrvá od 17.5. do 6.6. 2013.


UKONČEN PŘÍJEM PROJEKTŮ do 8. výzvy

Category : Aktuality

Dnes v 14:00 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 8. výzvy MAS Pomalší (19. kolo PRV). Celkem bylo přijato 14 žádostí do fiche 6 (Občanská vybavenost) a 5 (Rozvoj obcí).

V následujících dnech bude probíhat kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola. Žadatelé budou průběžně informováni o výsledcích těchto kontrol – více informací k dané výzvě najdete na: http://www.maspomalsi.cz/leader/vyzvy-spl-2009-2013/8-vyzva-2013/