Měsíční archiv: Květen 2015

Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích

Category : Aktuality

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes vyhlásila výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě nalezne zde.


Setkání jihočeských MAS s bavorskými a rakouskými kolegy

Category : Aktuality

Dne 21.5.2015 proběhlo v Prachaticích setkání českých, bavorských a německých MAS. Předmětem jednání byly projekty spolupráce. Zpráva ze setkání zde.

Projektové záměry je možné shlédnout na  www.portalprace-jiznicechy.cz.


PŘEDBĚŽNÉ HARMONOGRAMY VÝZEV

Category : Aktuality

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.