Měsíční archiv: Říjen 2017

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

Category : Aktuality , Pro žadatele

Dotace MMR je určena na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury.

Základní info ZDE nebo na webu MMR


Programové dotace Jihočeského kraje – aktuální výzvy

Category : Aktuality , Pro žadatele

OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a  občanské vybavenosti – oprava, obnova, výstavba či rekonstrukci budovy nebo stavby včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení (např. obecního úřadu /radnice/, školského zařízení, sportovního a kulturního zařízení, obytné budovy, hasičské zbrojnice, zdravotnického zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, sakrální stavby, hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, knihovny, veřejné internetové stanice, informačního centra, vodovodní a kanalizační sítě apod.).

Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství; obnova, údržba a  zřizování veřejné zeleně; oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,  chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek – např. oprava, obnova, rekonstrukci či vybudování kašny, soch, pomníků, altánů, pergol, přístřešků např. na uskladnění komunální techniky, teras, zastřešení, rozhledny, dětských herních prvků na veřejném prostranství, požární nádrže, mobiliáře, zábradlí, oplocení staveb či pozemků, komplexní úpravu parku, opravu schodů např. k obecnímu úřadu, vydláždění plochy pro kontejnery, nákup kontejnerů, vybudování sběrného dvora, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství, výstavbu protipovodňového poldru, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek atd.

Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově – provozní výdaje kamenného obchodu, pošty, zdravotního zařízení, sociálního zařízení, lékárny apod. – výdaje na energie a vodu.

Bližší info v kanceláři MAS nebo na webu Jihočeského kraje


Registr smluv a DSO

Category : Aktuality

Existuje povinnost pro všechny DSO zveřejňovat smlouvy v registru smluv?  

Nové vyjádření konečně konstatuje, že tato povinnost neexistuje a že DSO, pokud v nich nemá hlasovací většinu ORP, zveřejňovat smlouvy nemusí. 

Více ve zprávě MV ČR.Závěrečná konference MAP

Category : Aktuality

Pozvánka na závěrečnou konferenci k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice“

Kaplice, 29.11.2017 od 10 hodin

Přihlášení na konferenci je možné ZDE