Měsíční archiv: Leden 2018

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865) je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt je určen pro Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., která již získala osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění SCLLD.
Budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:

 • zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
 • zvýšení absorpční kapacity území
 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

 


Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Category : Aktuality , Pro žadatele

MZe zveřejnilo pravidla dotačního programu na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny a dále na údržbu a opravu polních cest.

Příjem žádostí:         od 5.2. 2018 do 23.2. 2018

Výše dotace:             max. 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace: 15 000 Kč (kulturní prvky), 100 000 Kč (polní cesty)

Maximální hodnota dotace: 700 000 Kč (kulturní prvky), 6 000 000 Kč (polní cesty)

Další podrobnosti ZDE nebo v kanceláři MAS.

 


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Category : Projekty

MAS Pomalší se v následujících dvou letech bude podílet na plánování sociálních služeb ve svém území. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Díky realizaci projektu bude posílen a udržen proces komunitního plánování sociálních služeb, vypracován nový plán na období 2020 – 2022 a zpracován akční plán pro rok 2019 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Projekt navazuje na již realizované procesy plánování. Aktivní zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb zlepší dostupnost sociálních a doplňkových služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené a podpoří spolupráci místních samospráv na zajištění místní sítě sociálních služeb.

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539

 

 

                                                                               

1.tisková zpráva

Akční plán 2018 

Další informace na webu města Kaplice.

Anketa – sociální služby na Kaplicku

Akční plán 2019 – verze k připomínkování

formulář pro zasílání připomínek k Akčnímu plánu 2019 

Propagační rollup – k nahlédnutí ZDE

Analytická část – k připomínkování 

Strategická část – k připomínkování 

formulář k zasílání připomínek k analytické a strategické části 2019

Katalog sociálních služeb – tisková verze

Komunitní plán sociálních služeb 2020 – 2022

Analýza – sociální vyloučení na Kaplicku – 2021


VÝZVY SCLLD 2014-2020

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE
 2. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 3.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 5.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 6.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.

 

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 2.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 3. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 5.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 6.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 7.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 8.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 9.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 10.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 11. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.

 

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 2. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 3. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 5. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů  do PRV. Podrobnější informace ZDE.

Podpora procesů plánování sociálních služeb

Category : Projekty

na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (reg. č. smlouvy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792)

Předmětem díla je podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice, tak, aby pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Realizace zakázky: listopad 2017 – březen 2018

 

 

Akční plán 2018


Strategie území MAS Pomalší byla schválena!

Category : Pro žadatele

Dne 27.12.2017 byl vydán akceptační dopis o schválení dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Pomalší“. To znamená, že přidělená alokace v celkové výši 61.707.130,- Kč může být na základě předložených projektových žádostí investována do regionu naší MAS Pomalší. 

O vyhlašovaných výzvách MAS budou žadatelé informováni na webu MAS v sekci „Aktuality“ a „Pro žadatele“.


Strategie území MAS Pomalší byla schválena!

Dne 27.12.2017 byl vydán akceptační dopis o schválení dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Pomalší“. To znamená, že přidělená alokace v celkové výši 61.707.130,- Kč může být na základě předložených projektových žádostí investována do regionu naší MAS Pomalší. 

O vyhlašovaných výzvách MAS budou žadatelé informováni na webu MAS v sekci „Aktuality“ a „Pro žadatele“.