Měsíční archiv: Únor 2018

Nové granty Jihočeského kraje

Category : Aktuality , Pro žadatele

Jihočeský kraj vyhlásil několik grantů pro rok 2018. Mezi vyhlášenými je např.:

  • Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
  • Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích
  • Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk
  • Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
  • Podpora cestovního ruchu
  • Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu
  • Podpora sociálně zdravotních aktivit
  • Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata

Podrobnosti ZDE nebo v kanceláři MAS