Měsíční archiv: Duben 2018

Seminář k vyhlášené výzvě OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář k vyhlášené výzvě MAS.
Datum a čas: pondělí 14. 5. 2018 od 13:00 hodin
Místo: Zasedací místnost OÚ Římov, Nám. J. Gurreho 2, 373 24 Římov

Další podrobnosti ZDE.


Konference „Dotační příležitosti pro obce z MPSV“

Category : Aktuality , Pro žadatele

Konferenci organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Jihočeským krajem. Konference se koná dne 2. 5. 2018 od 9:00 do 15:30 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Pozvánka ZDE, program ZDE.


První výzva OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.4.2018 první výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování I

Číslo výzvy MAS 531/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování I.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 04. 06. 2018, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 7.603.000,- Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS 

Seminář pro žadatele se koná v pondělí 14.5.2018 od 13.00 hodin v Římově, budova Obecního úřadu. Podrobnější informace ZDE

Prezentace ze semináře ke shlédnutí ZDE

Hodnocení a výběr projektů 1. výzvy OPZ

Seznam vybraných žádostí na MAS z 1. výzvy OPZ 

 


Avízo výzvy k předkládání žádostí o podporu do OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Operačního programu Zaměstnanost. 

Další informace ZDE nebo v kanceláři MAS.