Měsíční archiv: Květen 2018

1. výzva IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 9.5.2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Seminář pro žadatele se koná v pondělí 16.5.2018 od 13.00 hodin v Římově, budova Obecního úřadu. Podrobnější informace a pozvánka na seminář ZDE.

Prezentace ze semináře možno shlédnout zde.

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výboru

Seznam vybraných žádostí na MAS z 1. výzvy IROP 


Avízo výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Category : Aktuality

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Další informace ZDE nebo v kanceláři MAS.