Měsíční archiv: Říjen 2018

MAS jako inovační broker

Category : Aktuality

Co je to Chytrý venkov? A jakou roli v něm hraje místní akční skupina? Pokud chcete vědět více, čtěte ZDE.


2. výzva IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.10.2018 výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Seminář pro žadatele se koná v pondělí 16.5.2018 od 13.00 hodin v Římově, budova Obecního úřadu. Podrobnější informace a pozvánka na seminář ZDE.

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy 

Prezentace ze semináře pro žadatele ZDE

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 


Pozvánka na konferenci

Category : Aktuality

MAS Pomalší zve všechny příznivce na konferenci, která se koná dne 22.11.2018 v Kaplici. Konference je zaměřená mimo jiné na vzdělávání a aktivity subjektů v ORP Kaplice.

V závěru programu budou vyhlášeni a odměněni vítězové fotosoutěže.

Na konferenci je možné se přihlásit ZDE nebo na mailu strelec@maspomalsi.cz .

 


Avízo 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení

2. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Další informace ZDE nebo v kanceláři MAS.