Měsíční archiv: Listopad 2018

Avízo o připravované 2. výzvě PRV

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina připravuje vyhlášení 2. výzvy k příjmu projektů do PRV. Přehled fichí a finanční alokace jsou uvedeny ZDE.

Tato zpráva má pouze informativní charakter, uvedené termíny se mohou ještě měnit v závislosti na schvalovacím procesu výzvy řídícími orgány.  


Anketa – sociální služby na Kaplicku

Category : Aktuality

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, ve kterém nám můžete sdělit svůj názor na situaci v sociální oblasti na Kaplicku. Vaše podněty využijeme při dalším zpracování projektu.

Anketní šetření probíhá do 20.12.2018.

Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníku.

MAS Pomalší o.p.s. je realizátorem projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539.