Měsíční archiv: Prosinec 2018

Letem světem – exkurze po jihočeských školách

Category : Aktuality

MAS Pomalší nabízí vedoucím pracovníkům škol pravidelnou možnost seznámit se s tím, jak fungují školy v regionech sousedících s ORP Kaplice a čím je možné se od těchto škol inspirovat. Děje se tak formou exkurzí po příkladech dobré praxe, kterých se účastní zejména ředitelé škol z Kaplicka. Exkurze jsou součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP II), který komplexním způsobem podporuje rozvoj vzdělávání na území ORP Kaplice.

Na letošní exkurzi jsme vyrazili v pondělí 3. 12. a program byl hned od rána přiměřeně nabitý. Na každou ze tří plánovaných škol jsme měli vyčleněno až hodinu a půl času, abychom si stihli prohlédnout celou školu a ještě mohli diskutovat s ředitelem a dalšími pracovníky o jejím fungování.

Jako první nás uvítaly ředitelka školy a paní starostka v Základní škole a Mateřské škole Svatý Jan nad Malší (https://www.zs-svjan.cz). ZŠ i MŠ zde sídlí vedle kostela v budově z roku 1889. Díky podpoře obce je možné školní prostory postupně přizpůsobovat – naposledy proběhla rekonstrukce podkroví na sympatickou odpočinkovou zónu pro školní družinu, do budoucna škola uvažuje o přístavbě pro tělocvičnu či úpravu vnější zastřešené chodby (ambitu) na venkovní učebnu. Škola naopak pro obec dělá řadu akcí pro veřejnost a celkově se zapojuje do zdejšího života. 

Koutek v ZŠ se zdravými svačinami pro děti

Malotřídní škola ve Svatém Janu je rovněž specifická propojením mateřské a základní školy – děti např. bývají v ranních a odpoledních hodinách všechny pohromadě, učí se spolupracovat a školkové děti lépe zvládají přechod do základní školy. Škola také dbá na kvalitu stravování a kromě jídel z malé školní jídelny připravuje pro děti zdravé svačinky.

 

Zcela jiným tématům jsme se věnovali v ZŠ a MŠ L. Kuby 48 v českobudějovickém Rožnově (http://www.zsroznov.cz). Zdejší novodobá budova pojme 650 žáků a její chod i výuka zajímavě využívají informační technologie. Škola je kompletně zasíťovaná a má vyřešeny přenosné profily učitelů, takže učitel se v libovolné učebně dostane ke svému kontu se vším potřebným pro výuku.

Pro řadu věcí pak škola využívá platformu „Školní program“. Díky němu škola kompletně přešla na elektronické žákovské knížky včetně omluvenek, elektronicky jsou vedeny i třídní knihy. Platby za různé akce a pomůcky probíhají přes elektronickou pokladnu, což je pro rodiče, učitele i žáky další usnadnění. Vstup do školy i šaten je řízen přes čipy, díky nimž např. výrazně poklesly krádeže v šatnách, neboť každé otevření dveří je přesně dohledatelné. Pomocí čipu si žáci kupují i zdravé laskominy z automatu, přičemž rodiče jim mohou přes „Školní program“ omezit či povolit finance, konkrétní produkty apod.

Multifunkční hřiště na školním dvoře s umělým povrchem

Škola v Rožnově však nežije jen ve virtuálním světě. Na školním dvoře vybudovala zajímavé hřiště s umělým povrchem, moderně zrekonstruovala učebnu chemie, a na druhé straně zas udržuje školní dílny se spoustou staršího poctivého nářadí.

 

Poslední zastavení nás přivedlo do Základní školy Třeboň v ulici Na Sadech (https://www.zstrebon.cz), kde praktikují jednoduchý a účinný systém strategického plánování. V návaznosti na dlouhodobý a střednědobý plán dostanou učitelé na každý rok přehledné schéma, které shrnuje hlavní akce, projekty, témata apod.

Odpočinkové prostory pro žáky na školních chodbách

Škola dbá na různé doplňkové prostory pro výuku a zázemí, jako je žákovská kuchyňka, dobře vybavená knihovna se čtenářskou dílnou či zajímavě řešené prostory na školních chodbách, které slouží k vyžití i odpočinku žáků během přestávek. Vedle toho všeho provozuješkola velkou jídelnu, jež poskytuje služby řadě dalších institucí i veřejnosti a dle toho je průběžně vybavována moderními technologiemi s dostatečnou kapacitou a sofistikovaným řízením.

 

Exkurzi absolvovalo 13 účastníků z regionu ORP Kaplice. Zpětná vazba z hodnotících dotazníků vyzněla velmi pozitivně, každý z ředitelů a dalších pedagogů si z navštívených škol odnesl nějakou inspiraci či podnět do vlastní práce. Nezbývá než všem účastníkům poděkovat za aktivní účast na programu, hostitelským školám za skvělé představení jejich činnosti … a pozvolna začít plánovat exkurzi další, která v roce 2019 přinese nové inspirace pro školy na Kaplicku.

 

Exkurze „Letem světem za přenosem zkušeností“ proběhla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje

vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693.


Opravy kapliček, zvoniček, božích muk apod.

Category : Aktuality , Pro žadatele

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

5.12.2018

Tisková zpráva – Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun.

„Množství peněz je navržené na základě předpokládaného počtu přijatých žádostí a s ohledem na finanční možnosti státního rozpočtu. Vycházeli jsme také z možné finanční účasti jednotlivých žadatelů a peněz, které bude možno prostřednictvím tohoto programu administrovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu. Žadatel může dostat minimálně 15 000 korun a maximálně 200 000 korun. Odborná spolupráce je zajištěna s Ministerstvem kultury.

Žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun.

Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

 

 


Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol

Category : Aktuality

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici.

„Celý článek“