Měsíční archiv: Leden 2019

4. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy

Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy 

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 


3. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy

Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy 

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výboru

Seznam vybraných žádostí o dotaci ZDE.


Žádost o dotaci v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Category : Aktuality , Pro žadatele

Agentura pro podnikání a inovace informuje o zahájení příjmu žádostí do programu Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky) z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – od 28. 1. 2019.
Program je určen pro malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (nově se posuzuje pouze stáří IČ žadatele). Podporováno je pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Míra podpory činí max. 45 % způsobilých výdajů, přičemž dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. Více informací o programu Technologie naleznete zde.

 

Dne 31. 1. 2019 pořádá Agentura ve spolupráci s agenturou CzechInvest seminář na téma Technologie pro začínající podnikatele, kde bude představena právě tato výzva a posluchači budou zároveň seznámeni s projektovým cyklem a základními podmínkami pro podání žádosti o dotační podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Agentura CzechInvest rovněž představí portfolio svých služeb. 

Bližší informace: 
Mgr. Jana Havlíková

Projektový manažer pro Jihočeský kraj

Oddělení regionálních kanceláří

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

T: +420 296 342 210 | M: +420 725 527 740

jana.havlikova@agentura-api.org

 


Avízo 3. a 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu do IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina Pomalší informuje o blížícím se termínu vyhlášení 3. a 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) do Integrovaného regionálního operačního programu. 

Informace k výzvě č. 3 Rozvoj sociálních služeb a komunitních center ZDE

Informace k výzvě č. 4 Sociální podnikání  ZDE