Měsíční archiv: Březen 2019

Seminář „Sociální podnikání“

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší pořádá pro zájemce informační seminář na téma „Sociální podnikání“ – dotační možnosti, podání žádostí a administrace žádostí v operačním programu IROP.

Čas a místo setkání: 11.4.2019, 12hod, pekárna Chleba se solí, Včelná 

Pozvánka s programem ZDE.


3. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 28. 2. 2019 třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování III.

Číslo výzvy MAS 885/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování III.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 04. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5.403.500,- Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha výzvy č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha výzvy č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha výzvy č. 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Seminář pro žadatele se koná 3.4.2019 od 13hod na OÚ Římov. 

Vybrané projekty