Měsíční archiv: Červenec 2019

5. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 12.07.2019 výzvu č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3  Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy FNa P a VH

Termín semináře formou konzultace je možné domluvit na tel. čísle 608 878 775 – Iva Černá. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Interní postupy MAS Pomalší

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 


Avízo o připravované 5. výzvě IROP

Category : Aktuality

Místní akční skupina připravuje vyhlášení 5. výzvy k příjmu projektů do IROP. Přehled opatření a finanční alokace jsou uvedeny ZDE.

Tato zpráva má pouze informativní charakter, uvedené termíny se mohou ještě měnit v závislosti na schvalovacím procesu výzvy řídícími orgány. 


Avízo o připravované 4. a 5. výzvě OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

Místní akční skupina připravuje vyhlášení 4. a 5. výzvy k příjmu projektů do OPZ. Přehled opatření a finanční alokace jsou uvedeny ZDE.

Tato zpráva má pouze informativní charakter, uvedené termíny se mohou ještě měnit v závislosti na schvalovacím procesu výzvy řídícími orgány.