Měsíční archiv: Srpen 2019

4. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 28. 8. 2019 čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování IV.

Číslo výzvy MAS A33/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování IV.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 852.535,- Kč

 

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha výzvy č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha výzvy č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha výzvy č. 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Seminář pro žadatele/příjemce se koná v pondělí 30.9.2019 od 11:00 hodin, na adrese Skřidla 5, 382 32 Velešín. Podrobnější informace ZDE.

 Prezentace ze semináře pro žadatele/příjemce k dispozici ZDE.

 Přehled přijatých a vybraných projektů