Měsíční archiv: Srpen 2022


Živá komunita Pomalší

Category : Aktuality , Projekty

Projekt je zaměřen na podporu ohrožených rodin a sociálně znevýhodněných osob, které žijí na území Místní akční skupiny Pomalší. Odborná pomoc pro rodiny bude poskytována v jejich přirozeném prostředí. Bude podpořen rozvoj komunitní práce, který umožní aktivizaci potenciálu komunity a její aktivní zapojení do pomoci. Hlavním přínosem je stabilizace rodin, zlepšení situace sociálně znevýhodněných, jejich plnohodnotné zapojování a posílení soběstačnosti venkova. 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb pro lidi ohrožení sociálním znevýhodněním a to prostřednictvím:
a) aktivizace potenciál komunity a rozvoje komunitní péče
Zplnomocňováním komunity a vytvářením podmínek pro participaci občanů na komunitních aktivitách včetně zapojování sociálně znevýhodněných vytváříme prostor pro rozvoj komunitní péče, která nahradí část nedostupných služeb v regionu. V rámci realizace projektu zapojíme minimálně 3500 lidí do komunitních aktivity, z toho 10% se bude díky zajištění podpory ze strany komunitního pracovníka podílet na přípravě a realizaci aktivit, minimálně 8% ze zapojených osob budou lidé se sociálním znevýhodněním. V regionu vzniknou dvě nová Komunitní centra.
b) zajištění odborných služeb pro rodiny a děti
Zlepšení a stabilizace situace u 15% sociálně znevýhodněných rodin, žijících na území MAS prostřednictvím poskytování služeb přímo v jejich přirozeném prostředí. Stabilizace rodin a podpora mladých lidí zaměřená zejména na prevenci zděděné chudoby a s tím spojeného životního stylu povede k omezení rizika zhoršování sociální situace v regionu.

 

Zahájení projektu: 1.1.2023
Ukončení projektu: 31.12.2025

Reg. č. projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000036

Projekt je spoufinancován EU v rámci OPZ+, výzva č. 08 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje