3. výzva – aktuální informace

3. výzva – aktuální informace

Category : Aktuality

V současné době je ukončena administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů zaregistrovaných ve 3. výzvě 2010. Dne 5. října budou projekty předány hodnotitelům k bodování. Po přidělení bodů a potvrzením výsledků Programovým výborem a Správní radou MAS budou projekty nejpozději do 27. října zaregistrovány na RO SZIF v Č. Budějovicích.