5. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 24. 9. 2019 pátou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání V.

Číslo výzvy MAS A34/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání V.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS25 Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2.500.858,75 Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podnikatelský plán

Příloha výzvy č. 7 Finanční plán

Příloha výzvy č. 8 Sada indikátorů ISP

Příloha výzvy č. 9 Sada indikátorů ESP

Seminář pro žadatele/příjemce se koná ve středu 30.10.2019 od 13:00 hodin, v Zasedací místnosti OÚ Římov, Nám. J. Gurreho 2, 373 24 Římov. Podrobnější informace ZDE.

 Prezentace ze semináře pro žadatele/příjemce k dispozici ZDE.

Přehled přijatých a vybraných projektů

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.