7. výzva IROP

7. výzva IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 1.2.2020 výzvu č. 7 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Aktualizované znění výzvy k 5.3.2020

Přesné znění výzvy – neplatné

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnoceníaktuální k 5.3.2020

Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnocení – neplatné

Příloha č. 3  Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Termín semináře formou konzultace je možné domluvit na tel. čísle 608 878 775 – Iva Černá. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Interní postupy MAS Pomalší

Kontrolní listy – Formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní listy – Věcné hodnocení

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Výboru

Seznam vybraných žádostí