Aktualizace pravidel PRV

Upozorňujeme všechny stávající a budoucí žadatele o dotaci na novou Aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní online casino akční skupina a IV.1.2 Realizace místní

rozvojové strategie platnou od 18. kola PRV:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/osa4/1/1351163613106.pdf

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.