Aktualizace pravidel PRV

Aktualizace pravidel PRV

Category : Aktuality

Upozorňujeme všechny stávající a budoucí žadatele o dotaci na novou Aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní online casino akční skupina a IV.1.2 Realizace místní

rozvojové strategie platnou od 18. kola PRV:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/osa4/1/1351163613106.pdf