Avízo 7. výzvy IROP

Avízo 7. výzvy IROP

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší zveřejňuje avízo 7. výzvy IROP – Podpora infrastruktury středních škol

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Další informace: Iva Černá, tel. 608 878 775