Co se u nás děje?

Strategie území MAS Pomalší byla schválena!

Dne 27.12.2017 byl vydán akceptační dopis o schválení dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Pomalší“. To znamená, že přidělená alokace v celkové výši 61.707.130,- Kč může být na základě předložených projektových žádostí investována do regionu naší MAS Pomalší. 

O vyhlašovaných výzvách MAS budou žadatelé informováni na webu MAS v sekci „Aktuality“ a „Pro žadatele“.