Obce sobě

1. oficiální setkání starostů

Category : Obce sobě

Dne 26.6.2014 proběhlo 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Kaplice.

Jednání se zúčastnilo celkem 8 starostů včetně obou motivujících starostů, projektový tým a nad řádným průběhem jednání dohlížel krajský koordinátor p. M. Beneš.

Na úvod byl přítomným představen dosavadní průběh a výsledky projektu. Na základě analýz a vlastních zjištění, dotazníkového šetření a zpracování statistických dat byla vypracována první verze dokumentu “Strategie území pro ORP Kaplice” pro oblasti předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství.

Po prezentaci výsledků této části dokumentu následovala diskuze.

Závěrem bylo přítomnými zástupci obcí vybráno 4. volitelné téma, které bude zpracováno obdobně jako předchozí povinná témata, a tím je cestovní ruch. Pro hlasovaloo 87% přítomných zástupců.

O dalším postupu projektu budeme průběžně informovat.