Výzvy SCLLD 2014-2020

5. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 24. 9. 2019 pátou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání V.

Číslo výzvy MAS A34/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Zavádění sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálního podnikání V.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS25 Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 11. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2.500.858,75 Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podnikatelský plán

Příloha výzvy č. 7 Finanční plán

Příloha výzvy č. 8 Sada indikátorů ISP

Příloha výzvy č. 9 Sada indikátorů ESP

Seminář pro žadatele/příjemce se koná ve středu 30.10.2019 od 13:00 hodin, v Zasedací místnosti OÚ Římov, Nám. J. Gurreho 2, 373 24 Římov. Podrobnější informace ZDE.

 Prezentace ze semináře pro žadatele/příjemce k dispozici ZDE.

Přehled přijatých a vybraných projektů


4. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 28. 8. 2019 čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování IV.

Číslo výzvy MAS A33/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování IV.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 852.535,- Kč

 

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha výzvy č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha výzvy č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha výzvy č. 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Seminář pro žadatele/příjemce se koná v pondělí 30.9.2019 od 11:00 hodin, na adrese Skřidla 5, 382 32 Velešín. Podrobnější informace ZDE.

 Prezentace ze semináře pro žadatele/příjemce k dispozici ZDE.

 Přehled přijatých a vybraných projektů

 

 


5. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 12.07.2019 výzvu č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2  Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3  Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy FNa P a VH

Termín semináře formou konzultace je možné domluvit na tel. čísle 608 878 775 – Iva Černá. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Interní postupy MAS Pomalší

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 


3. výzva OPZ

MAS Pomalší vyhlašuje dne 28. 2. 2019 třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování III.

Číslo výzvy MAS 885/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování III.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 04. 2019, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5.403.500,- Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 3 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS

Příloha výzvy č. 6 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha výzvy č. 7 Údaje o sociální službě

Příloha výzvy č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha výzvy č. 9 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Seminář pro žadatele se koná 3.4.2019 od 13hod na OÚ Římov. 

Vybrané projekty 


4. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy

Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy 

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Do této výzvy nebyl podán žádný projekt. 


3. výzva IROP

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.01.2019 výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu IROP.  

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha výzvy č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení, že není vyžadováno stavební povolení

Příloha č. 4 Kontrolní listy

Termín semináře pro žadatele bude upřesněn později. 

Další dokumenty:

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy 

Přílohy obecných a specifických pravidel ke stažení ZDE

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Výboru

Seznam vybraných žádostí o dotaci ZDE.