MAS zapojena do projektu meziobecní spolupráce

Místní akční skupina Pomalší se zapojila prostřednictvím Svazu měst a obcí Pomalší do realizace pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), zkráceně Obce sobě.

Realizace projektu probíhá od 1. května 2013 do 30. června 2015. Idea projektu vychází z myšlenky spojení sil a zájmů partnerských obcí, které umožní zefektivnit veřejné služby. Efektem tohoto spojení má být úspora finančních prostředků, které budou moci obce a města využít pro svůj vlastní rozvoj . Cílem projektu je tedy podpořit společné strategické plánování a řízené poskytování veřejných služeb v samostatné působnosti obcí na základě principů meziobecní spolupráce.

Jedním z výstupů projektu, který má přispět k prohloubení meziobecní spolupráce, bude vytvoření rozvojové strategie pro území obce s rozšířenou působností Kaplice. Tato strategie bude reflektovat potřeby všech 15 obcí spadajících do území ORP Kaplice. Rozvojová strategie se zaměřuje na 3 povinné oblasti, kterými jsou školství a předškolní vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Čtvrtým tématem bude téma volitelné, které vzejde z konkrétních potřeb obcí na území ORP Kaplice.

V rámci projektu jsou naplánována dvě společná setkání představitelů obcí, z nichž první se uskuteční v měsíci červnu 2014, druhé v 1. polovině roku 2015.

V rámci projektu probíhalo v lednu až březnu 2014 dotazníkové šetření k tématu meziobecní spolupráce. Do konce května 2014 předkládal realizační tým prví pracovní verzi strategického dokumentu, který bude po zapracování připomínek nositele projektu představen starostům na 1. setkání v červnu 2014.

Do realizace projektu MOS je MAS Pomalší zapojena pozicí koordinátora a asistentky.

Kromě pracovníků realizačního týmu jsou také aktivně zapojeni motivující starostové města Kaplice a Velešína. Jejich úkolem je garantovat rovný přístup ke všem zapojeným obcím a podpora prohloubení stávající meziobecní spolupráce.

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na oficiálních stránkách projektu www.obcesobe.cz

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.