Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS Pomalší o.p.s.

Seznam partnerů a orgánů MAS

Hlavní manažerka:  Ing. Eva Tarabová, Ph.D., mail: tarabova@maspomalsi.cz, tel: 608 353 400

Administrace: Dana Bendová, info@maspomalsi.cz, tel: 608 033 400

Referent: Bc. Lenka Mitášová, lennymi@seznam.cz

Účetní: Petra Kozáková, kozakova@maspomalsi.cz