Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II

Pokračujeme v „MAP II“

Cílem projektuje je posílení schopnosti strategického plánování rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice. Je nutné najít a podpořit pedagogické lídry, kteří pomohou změnu nastartovat a vést, podpořit týmy vzdělavatelů a zlepšit jejich profesní rozvoj, a to už v období profesní přípravy. Je také nezbytné získat větší porozumění a podporu ze strany rodičů a více propojit výuku s mimoškolními aktivitami žáků, podpořit spolupráci škol s rodiči, místní komunitou a trhem práce.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

– Prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

– Aktualizace dokumentu MAP včetně plnění akčních plánů. – Motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí pro děti ve školách i mimo školy.

– Větší spolupráce zřizovatelů a škol.

– Komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

– Strategickým přístupem ke vzdělávání budou podpořeny pedagogické sbory MŠ, ZŠ a ZUŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění nových poznatků do běžné praxe a motivace ředitelů k plánování DVPP pro rozvoj školy.

Zahájení projektu: 1.6.2018
Ukončení projektu: 31.5.2022

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP.

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/

 

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.