Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP III

Pokračujeme v „MAP III“

Cílem projektuje  je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Cíl bude naplňován realizací činnosti Rozvoj a aktualizace MAP III a Evaluace procesu místního akčního plánování.

Očekávané výsledky a přínosy projektu:

 • prohloubení procesu společného plánování v území a rozvoj systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území,
 • partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže,
 • plánování řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka,
 • motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se,
 • rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
 • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území,
 • spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním,
 • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
 • zohlednění místních potřeb a podpora v místě,
 • aktualizace dokumentu MAP včetně akčních plánů,
 • větší spolupráce zřizovatelů a škol,
 • komunikace a spolupráce realizačních týmů a škol v rámci kraje.

 

Zahájení projektu: 1.6.2022
Ukončení projektu: 30.11.2023

Reg. č. projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023027

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.