Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP IV

Hlavním přínosem projektu je rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Zlepší se rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání. Budou podpořeny aktivity vedoucí k získávání klíčových kompetencí a dovedností, prohloubení a udržitelnost procesu spolupráce a vyhodnocení účinnosti aktivit na povinná témata projektu. Dalším výstupem bude aktualizace strategického dokumentu včetně akčního plánu.

Projekt se zaměřuje na tři problémové okruhy, které jsou podchyceny díky dosavadní spolupráci v rámci MAP:
1. Nedostatečný wellbeing a psychohygiena na školách
2. Nízká školní úspěšnost a rezervy v kvalitě vzdělávání
3. Zátěž vedení škol

Projekt přináší inovativní přístup na několika úrovních:
– Učitelé budou podporováni při zavádění inovativních metod do výuky.
– Na děti a žáky jsou zaměřeny interaktivní aktivity vedoucí ke zvyšování nových kompetencí, které jsou klíčové pro budoucí fungování a umožňují zdárně zvládat nové výzvy globalizovaného světa.
– Projekt zavádí systémovou podporu v tematických oblastech, které jsou doposud ve školách na území ORP Kaplice řešeny jen okrajově (wellbeing, psychohygiena, manažerské kompetence vedení škol apod.).

Zahájení projektu: 1.12.2023
Ukončení projektu: 30.11.2025

Reg. č. projektu  CZ.02.02.XX/00/23_017/0008460

Projekt je financovaný z OP JAK, výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

 

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.