Nadace partnerství

vyhlašuje výzvu na podporu výsadby stromů:

– zakoupení sazenic stromů a keřů;

– zakoupení nezbytného materiálu (kůly, úvazy, hřebíky, ochrana proti okusu, mulč, atd.);

– dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;

– zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. do výše 10% celkové žádané částky);

– propagaci výsadby, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 10% celkové žádané částky).

Vhodný žadatel jsou obce, spolky, školy a další organizace

Výše dotace 10 – 30 tis. Kč

Uzávěrka 30. dubna 2017

Více info na webu Nadace partnerství

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.