Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Category : Aktuality

Upozorňujeme příjemce dotací z PRV (LEADER), že na stránkách SZIF byly zveřejněny nové podmínky pro zadávání veřejných zakázek, které jsou závazné pro žadatele o dotace z jednotlivých opatření PRV.

Aktuální znění dokumentace pro zadávání veřejných zakázek naleznete i na našich stránkách v sekci LEADER – 1. výzva, Dokumenty pro žadatele.