Nová zelená úsporám LIGHT

Nová zelená úsporám

Místní akční skupina Pomalší pomáhá rozvoji našeho regionu přímou podporou projektů i dalšími aktivitami. Poté, co jsme pomohli v podávání žádostí o tzv. kotlíkovou dotaci, jsme připraveni pomoci Vám také v případě Nové zelené úsporám Light

Kdo může žádat:

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

Jak požádat o dotaci:

    Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

    Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací                                         

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023 a končí 31.12.2024

Pokud plánujete využít možnost nové dotace „Nová Zelená Úspora Light“ (NZÚ Light), můžete nás kontaktovat telefonicky nebo písemně v pracovní dny od 8:30 – 16 hod. ZDARMA Vám pomůžeme  s přípravou žádostí i vyúčtováním projektu.

Kontakty:

  • Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS, tel. 608 823 400, email: mekotova@maspomalsi.cz
  • Pavel Talíř, tel. 774 704 352, email: talirp@seznam.cz
  • Eva Tarabová, tel. 608 353 400, email tarabova@maspomalsi.cz
  • Iva Černá, tel: 608 878 775, email: cerna@maspoamlsi.cz

 

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.