Přijaté a vybrané žádosti zaregistrovány na RO SZIF

Přijaté a vybrané žádosti zaregistrovány na RO SZIF

Category : Aktuality

Dne 21.10. 2009 bylo všech 10 vybraných projektů zaregistrováno na Regionálním odboru Státního zemědělského fondu (RO SZIF) v Českých Budějovicích. Nyní probíhá kontrola projektů pracovníky SZIF. Žadatelé budou o dalším průběhu administrace informováni prostřednictvím kanceláře MAS. Upozorňujeme, že zaregistrování projektů nezakládá právní nárok o dotaci. Přidělení dotace bude známo až po uskutečnění kontroly ze strany SZIF.