Program Leader

Program Leader

Category : Aktuality

Na Valné hromadě dne 3. 7. 2008 se členové MAS Pomalší usnesli na zpracování Strategie programu Leader a následné účasti v tomto programu. Při té příležitosti prosíme širší veřejnost o vyplnění dotazníku, kde můžete vyjádřit spokojenost s kvalitou života v obci a spokojeností s jednotlivými oblastmi života v obci. Dotazník bude sloužit jako významná pomůcka pro vypracování strategie. Příslušný dotazník si můžete vyzvednout na obecním úřadu. Vyplněný dotazník pak opět prosím odevzdejte na příslušný úřad v termínu uvedeném na dotazníku.