Programové dotace Jihočeského kraje – aktuální výzvy

OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a  občanské vybavenosti – oprava, obnova, výstavba či rekonstrukci budovy nebo stavby včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení (např. obecního úřadu /radnice/, školského zařízení, sportovního a kulturního zařízení, obytné budovy, hasičské zbrojnice, zdravotnického zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, sakrální stavby, hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, knihovny, veřejné internetové stanice, informačního centra, vodovodní a kanalizační sítě apod.).

Dotační titul 2: Komplexní úprava veřejných prostranství; obnova, údržba a  zřizování veřejné zeleně; oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací,  chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek – např. oprava, obnova, rekonstrukci či vybudování kašny, soch, pomníků, altánů, pergol, přístřešků např. na uskladnění komunální techniky, teras, zastřešení, rozhledny, dětských herních prvků na veřejném prostranství, požární nádrže, mobiliáře, zábradlí, oplocení staveb či pozemků, komplexní úpravu parku, opravu schodů např. k obecnímu úřadu, vydláždění plochy pro kontejnery, nákup kontejnerů, vybudování sběrného dvora, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných prostranství, výstavbu protipovodňového poldru, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek atd.

Dotační titul 3: Podpora služeb na venkově – provozní výdaje kamenného obchodu, pošty, zdravotního zařízení, sociálního zařízení, lékárny apod. – výdaje na energie a vodu.

Bližší info v kanceláři MAS nebo na webu Jihočeského kraje

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.