PS – přidaná hodnota spolupráce

PS – přidaná hodnota spolupráce

Category : Projekty

Koordinační MAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Partnerské MAS: MAS Vodňanská ryba, z.s., Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s., Místní akční skupina Pomalší o.p.s., Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o.

Celkové náklady projektu (Kč) Dotace (Kč)
MAS LAG Strakonicko, o.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Vodňanská ryba, z.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Česká Kanada o.p.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Pomalší o.p.s. 353 750,- 353 750,-
MAS Pošumaví, z.s.p.o. 500 000,- 500 000,-

Metodika pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce

Přílohy metodiky

Zápisy z koordinačních schůzek:

9.1.2015
6.2.2015
3.3.2015
10.4.2015
15.5.2015
27.5.2015
11.6.2015