Harmonogram tvorby SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

dotazníkové šetření únor 2013 – únor 2014
řízený rozhovor se starosty duben – září 2013
seminář “MAS a CLLD” 25.3.2014 Prostřední Svince
komunitní workshopy 24.4. 2014 Kaplice
25.4. 2014 Roudné
28.4.2014 Velešín
setkání týmu 14.5.2014 Obecní šenk Velešín
21.5.  2014 KIC Velešín
4.6.2014 Infocentrum Velešín
17.6.2014 KIC Velešín
9.7.2014 KIC Velešín
27.8. 2014 Velešín

Místní akční skupina Pomalší děkuje každému, kdo se aktivně zapojil do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje. Nyní zpracováváme všechny vaše připomínky, příspěvky a návrhy do dokumentu, který bude v následujících 7 letech určovat směry a cíle rozvoje území Místní akční skupiny Pomalší.

Zmíněný dokument zprostředkuje do roku 2020 dotační prostředky pro různé záměry v oblasti občanské vybavenosti, ochrany životního prostředí, podnikání a obecní infrastruktury.

Strategie MAS Pomalší vzniká za finanční podpory z operačního programu Technická pomoc (MMR ČR, OPTP 2007-2013, č. p. CZ.1.08/3.2.00/14.00237).

mapa_isru_ii