Seznam schválených projektů

Seznam schválených projektů

Category : Aktuality

Na stránkách SZIF byl zveřejněn seznam schválených Žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS

II Jihozápad – 19. kolo

Veškeré dokumenty potřebné k proplacení projektu jsou na http://www.maspomalsi.cz/leader/vyzvy-spl-2009-2013/8-vyzva-2013/.

Pro zájemce z řad žadatelů o dotaci v 8. výzvě bude připraveno školení k administraci projektu během realizace a při předložení Žádosti o proplacení, aby se předešlo zbytečným chybám při vyúčtování projektů. Termín  schůzky s pozvánkou bude rozeslán mailem.