V Praze bylo podepsáno memorandum “Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje”

V Praze bylo podepsáno memorandum “Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje”

Category : Aktuality

http://nsmascr.cz/ostatni/2013/v-praze-bylo-podepsano-memorandum-venkov-jako-misto-socialniho-smiru-a-duchovniho-rozvoje/