Živá komunita Pomalší

Projekt je zaměřen na podporu ohrožených rodin a sociálně znevýhodněných osob, které žijí na území Místní akční skupiny Pomalší. Odborná pomoc pro rodiny bude poskytována v jejich přirozeném prostředí. Bude podpořen rozvoj komunitní práce, který umožní aktivizaci potenciálu komunity a její aktivní zapojení do pomoci. Hlavním přínosem je stabilizace rodin, zlepšení situace sociálně znevýhodněných, jejich plnohodnotné zapojování a posílení soběstačnosti venkova. 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb pro lidi ohrožení sociálním znevýhodněním a to prostřednictvím:
a) aktivizace potenciál komunity a rozvoje komunitní péče
Zplnomocňováním komunity a vytvářením podmínek pro participaci občanů na komunitních aktivitách včetně zapojování sociálně znevýhodněných vytváříme prostor pro rozvoj komunitní péče, která nahradí část nedostupných služeb v regionu. V rámci realizace projektu zapojíme minimálně 3500 lidí do komunitních aktivity, z toho 10% se bude díky zajištění podpory ze strany komunitního pracovníka podílet na přípravě a realizaci aktivit, minimálně 8% ze zapojených osob budou lidé se sociálním znevýhodněním. V regionu vzniknou dvě nová Komunitní centra.
b) zajištění odborných služeb pro rodiny a děti
Zlepšení a stabilizace situace u 15% sociálně znevýhodněných rodin, žijících na území MAS prostřednictvím poskytování služeb přímo v jejich přirozeném prostředí. Stabilizace rodin a podpora mladých lidí zaměřená zejména na prevenci zděděné chudoby a s tím spojeného životního stylu povede k omezení rizika zhoršování sociální situace v regionu.

 

Zahájení projektu: 1.1.2023
Ukončení projektu: 31.12.2025

Reg. č. projektu  CZ.03.02.01/00/22_008/0000036

Projekt je spoufinancován EU v rámci OPZ+, výzva č. 08 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.