Zprávy z činnosti Místní akční skupiny Pomalší o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Pomalší (MAS Pomalší) od r. 2005 působí na území Svazku obcí Pomalší a Svazku obcí Poluška. MAS Pomalší byla založena s cílem pomoci v rozvoji aktivit obyvatel, obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů na svém území, které je tvořeno 26 obcemi (s rozlohou více než 262 km2 a počtem obyvatel přesahujícím 19 800). Na počátku roku 2006 MAS Pomalší v rámci realizace projektu „Vypracování pilotní strategie MAS Pomalší v intencích programu Leader,“ dokončila Pilotní strategii území na období 2007-2013. Strategie je zaměřena především na podporu záměrů a aktivit, které příznivě ovlivňují a v budoucnu ovlivní zachování regionu atraktivního pro bydlení, odpočinek, poznání a to prostřednictvím podpory veřejných služeb a infrastruktury, podpory turistického ruchu s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí a historických hodnot regionu, podpory vzdělávání a aktivit obyvatel. Svou nbso online casino podstatu má dále i efektivní využití předností území, rozvojového potenciálu v oblasti zachovalého technického, přírodního a historického dědictví. Strategie bude důležitým podkladem pro využití fondů Evropské unie a především je to stěžejní dokument při řešení potřeb území metodou LEADER. V případě obdržení prostředků z programu LEADER, budou moci subjekty na území MAS Pomalší čerpat v příštím programovacím období EU cca 10 mil. Kč ročně na realizaci rozvojových projektů. Vypsání výzvy se předpokládá v druhé polovině roku 2007. Více informací o MAS Pomalší, dále celé znění strategie území a důležité kontakty naleznete na www.maspomalsi.cz

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.